Hennie Kerens
Medium Lichtwerker schrijfster van verhalen en gedichten.

Spirituele ontwikkeling / geestelijke samensmelting met mijn tweelingziel.

Tijdens mijn spirituele ontwikkeling ben ik door heel veel fases heen gegaan. Ondanks de vele berichten die de ronde doen heb ik op heel veel processen een eigen visie door mijn eigen ervaringen en die waren niet mis. Zo ook het volgende toen ik herenigd werd met mijn tweelingziel, het was een geestelijk proces jaren geleden .Vele van ons krijgen eerst de geestelijke samensmelting voor de ontmoeting, het kan ook zijn dat je, je tweelingziel nooit ontmoet omdat hij in de sferen is en niet op aarde.

Ten tijde van mijn hereniging leerde ik de betekenis ervan, je wordt herenigd met het anderen deel van jou dus je wordt heel en compleet.Voor mij betekende het in de armen van God thuiskomen God leren kennen.  Niet dat mijn tweelingziel God is, maar als symbool dat we het Goddelijke in onszelf gaan ervaren.  Het betekend ook heel worden een teken van helen je kern wordt zichtbaar.

Ik wankelde op mijn benen toen ik ervaren mocht dat ik herenigd zou worden, de liefde gierde door mij heen, heel mijn wezen werd vervuld van een verzengende helende liefde.

Ik was in de war is dit verliefd zijn liefde voor.Soms wist ik niet waar ik het moest zoeken.Nog nooit had ik dit in mijzelf ervaren en was erg onder de indruk en dacht vaak wat nu!

Ik vertelde mijn man ,mijn lief van deze liefde ,de heling van God. Mijn kern is waarheid, liefde eerlijk en loyaal zijn en vertrouwen, ik ging dit in vertrouwen tegen moet
Als een kind van God, een vrouw met wijsheid en een Goddelijke liefde voor alles en iedereen, mijn man, mijn lief, mijn maatje. Mijn twin, ziel van mijn ziel, mijn wezen, mijn helft, mijn zijn, een geschenk van God.  Ik wil een voorbeeld zijn voor vele, ik wil laten voelen meedelen, wat wij als mens kan bereiken en wat het doel is van het leven, wat leven en helen heet.  Bewust leven voelt beleven, ik heb geleden, gestreden wanhoop en geen hoop meer gehad ik ben verdwaald en tot op de bodem afgedaald tot in het diepste van mijn ziel, mijn zijn mijn pijn.

Ik ben weer opgestaan verder gegaan geroepen en geschreeuwd. Ben weer gaan vertrouwen.Ik moest waar het ook heen ging halen, nee ik mocht van mijzelf niet falen, een ijzeren zelfdiscipline een opgelegde hardheid.Op weg naar liefde en vertrouwen, waarheid en zachtheid.  Ik ging van mijzelf houden en er werd van mij gehouden. Liefde heelt en lerend nieuwsgierig naar al wat is heb ik mij eigen gemaakt dat liefde echt puur en zuiver moet zijn op weg naar God. Voor hem durfde ik kwetsbaar te zijn en mijn zachtheid te tonen, en dat werd mijn kracht. Eerlijk zijn om toe te geven dat fouten maken bij het mens zijn hoort.God mag van mij alles weten, naakt zal ik voor Hem staan. Wie liefheeft kent zijn medemens, liefde heeft geen maskers.

Mijn vertrouwen is herhaaldelijk op de proef gesteld wat is vertrouwen…Ik leerde mijzelf te vertrouwen door God te vertrouwen.Daardoor leerde ik ook de mensen te vertrouwen om ze door de ogen van God te zien.

Liefde…wat is liefde ….Liefde dat ben je, dat is iets wat heel diep binnen in ons ligt en we ons eigen moeten maken door het eerst te ontberen.Dan heel langzaam ontluikt je eigenliefde.Toestaan dat er mensen zijn die van jou houden om wie jij bent.Daarna ontwikkelt de liefde zich voor alles en iedereen.Heb je naaste lief gelijk jezelf is iets wat moeilijk is voor sommige mensen,maar wel waar te maken.En dan mijn grote liefde voor God,voor de natuur de bossen de zeen oceanen de aarde, mijn grote liefde voor al wat is.

Onze wereld de vrede de gaos de oorlogen het machtsmisbruik ook dat is het leven ook dat is God.Alles moeten wij ons eigen maken door ontberingen, de hardheid van het bestaan jou Goddelijke liefde laten ontluiken.Als een bloem in de knop om te bloeien, blad voor blad open te gaan, de mooiste kleuren tevoorschijn toveren en aan ieder mens jouw innerlijke bloem laten zien.Een Goddelijke bloem van ZIJN

Stel je open naar boven naar God en ontvang zijn liefde, zijn mededogen, waarheid, vertrouwen. God is in mijn leven, mijn waarheid Hij leid mij op weg naar heel worden, de eenheid, vervolmaking. Ik ben vol van liefde, de Goddelijke liefde.Dit was mijn weg, en waarheid is mijn kracht, het vertrouwen het mens te zijn wat ik nu ben.Ik ben een kind van God Hij leidde mij nam mij aan zijn hand en droeg mij daar waar het te moeilijk was.Het was het waard O ja het was het waard in mij is rust.De Goddelijke rust

In liefde Hennie

Breng mij daar waar mijn gedachten zijn.
Waar mijn ziel naar verlangd, het doet haast pijn
Een brok in mijn keel verstikkend ... waarom?
Ik ben toch vrij

Ik leg mijzelf deze beperking op, deze gevoelens
deze verlangens, de vreugde
is het allesomvattende, de heelheid
de vrijheid van de ziel.

Het contact met het Al, de goddelijke liefde mijn lief
waar ben je, mijn verlangens naar jou
het willen weten waar je bent geweest.
Hoe was jou leven, jou pijn door mij gevoeld.

Jou pijn, mijn pijn
samen delend, genezend door onze grenzeloze liefde!
Nu mag het van mij, van God
onontkoombaar, op weg door God ontvouwd.

Nu mijn lief, mijn houvast
altijd in mijn hart denkend aan jou
heb ik alles doorleefd, beleefd
het was het waard.

Als ik voor je sta hunkerend van verlangen
om jou wonden als die er zijn weg te kussen
met mijn liefde voor jou, niets is voor niets geweest.
Neem mij in jou armen,
laat mij me warmen aan jou liefde voor mij
beschermend

Kijk naar mij, neem wat van mijn kracht,
mijn licht, samen pratend
vertellend hoe is jou leven geweest.
vertel mij fluisterend jou verlangen naar mij
neem me mee, voer mij weg naar het een zijn.
Laat mij in jou God zien, de bron van al wat is.

Laat mij zien dat mijn hunkering, mijn verlangen naar jou
niet voor niets is geweest
Maak me heel, maak me compleet
voer me mee op jou wolk van liefde.
Toon mij alles wat in jou verborgen ligt
Samen ...

Vertel mij het verdriet van de wereld door jou ogen gezien
fluister mij jou lessen, jou ervaringen ...
laat ons samensmelten in liefde, licht en kracht, één zijn.
Copyright Hennie Kerens