Hennie Kerens
Medium Lichtwerker schrijfster van verhalen en gedichten.

 

 

Door mijn ruime kennis en levenservaring heb ik een geheel eigen visie op een aantal zaken die ik hierin mee deel.Let wel dit is geen veroordeling alleen een aanrijking om het geschreven in overdenking te nemen.

Reiki! wie beoefent het niet op de dag van vandaag. De reikimasters rijzen als paddenstoelen uit de grond zo ook de cursussen. Reiki is een mooie zuiveren energie die aanvullend kan werken tijdens je genezingsproces, rust brengt en eventueel helpt bij slapeloosheid etc..

Reiki kan en is een aanvulling op je eigen kwaliteiten die jij al ontwikkeld hebt en zo ook als lichtend mens verantwoordelijkheid- kan dragen voor je hulp aan je medemensen. Als reikimaster wordt je geacht een zuiver kanaal te zijn voor de ontvangende energieën. Als je dat alles in een hoog vaandel hebt staan en ook zo werkt is er niets aan de hand, zo ook kennis hebt van hoe en wat er gebeuren kan bij te vroege inwijdingen.

Er is een andere kant aan de medaille en wel het volgende.!

Dat Reiki een vorm van energie is weten we nu wel.Je kunt na een aantal inwijdingen aan de slag gaan en als je Master bent zelf inwijdingen geven aan anderen.Tussen de inwijdingen behoord een tijd te zitten van minimaal een jaar dit ivm processen die na een inwijding op gang komt.

Vele zijn niet op de hoogte van de gevaren van te vlug op elkaar volgende inwijdingen dwz bij Reiki 1 wordt je energie kanaal geopend en kom jij in een opruimingsproces terecht.Heel logisch er is een proces op gang gebracht en oud zeer en zo moet er nu uit om je kanalen te zuiveren.

Als dan Reiki 2 en 3 te kort op elkaar gegeven worden kunnen er problemen ontstaan.Deze problemen zijn van allerlei aard en kunnen zeer ernstig zijn zo ook van geestelijke-mentale aard.

Een aantal keren heb ik dat in mijn praktijk mogen ervaren voorbeeld 1. Een jonge man van amper 21 jaar komt in mijn praktijk voor spirituele begeleiding hij is Reiki master en wilt verder hem was gezegd hij was een bijzonder iemand met mooi kwaliteiten.Ik constateerde dat de jongeman helemaal niet geaard was en boven zichzelf zweefde en waande zich verheven boven alles en iedereen.Hij vermeed zijn klasgenoten die waren ja minder als hem zo ook hij afstand nam van zijn ouders,waar hij ineens op neerkeek.Bood een ieder reikbehandelingen aan en liep van de ene helderziende naar de ander voor paranormale begeleiding terwijl hij dat helemaal niet was.

Voorbeeld 2 is van een mevrouw die na de inwijdingen in ernstige psychische nood terecht komt omdat haar kanalen te wijd en te vroeg geopend waren.Dus ineens kwamen al haar onverwerkte stukken naar boven.Heel veel angsten had ze en kon niet meer alleen thuis blijven.Alle oude traumas kwamen ineens naar boven. Ook deze mevrouw wist niet wat haar overkwam en zocht overal raad!
Dit zijn een paar praktijkverhalen wat er kan gebeuren bij niet goed geleide of lukraak inwijden aan personen die hier niet klaar voor zijn.

Vandaag de dag wordt er met Reiki niet zuiver meer mee omgegaan[zuiveren Masters uitgesloten] Iedereen kan en wordt ingewijd ongeacht de staat van bewustzijn of trillingsniveau. Dus ook de niet bewuste die uit zijn op een status symbool met alle gevolgen van dien. Wat zijn dan die gevaren of gevolgen.

Het onbewuste-ego mens is vaak nog behept met jalousie afgunst egoïsme die zich in het sociale leven niet weten te handhaven. Heel veel mensen die geen zuiverheid bezitten in hun denken die nog smaad en laster gebruiken om hun medemensen te beschadigen. Wat denk je in wat voor een trilling zij zich nog bevinden! Wat je denkt dat ben je dat zend je uit.

Gedachten zijn krachten.Zo ook is dan jouw energie.Deze mensen kopen zich via Reiki inwijdingen een status symbool. Daar komen de gevaren! Deze mensen hebben dus een lage trilling als zij mensen behandelen geven zij ook de lagere energie mee, energie scheid zich niet maar vermengd zich  en komt zo bij jou terecht met  alle gevolgen van dien. Ga er niet van uit baad het niet dan schaad het niet.Het brengt juist ernstige schade toe!

Alles is energie zo ook het zuiveren is er negatieve energie, met negatief bedoel ik dus onzuivere energie doorgegeven door onbekwaamheid en onzorgvuldigheid met deze materie.Dit vind ik een kwalijke zaak,reikimasters  moeten  bekwaam en selectief zijn wie wel en wie niet toe is voor inwijdingen.

Helaas zijn er Masters die iedereen die zich aanmeld inwijden  het is ja zo materialistisch geworden Kassa!! En daarom is de zuivere vorm van Reiki vaak niet zuiver meer. Zelfs via computer kan je ingewijd worden  de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Inwijdingen behoren in een mooie  rustige omgeving te gebeuren door een integere reikimaster die de persoon een beetje kent en kan invoelen of ze er ook wel klaar voor zijn! Zuivere kennis van zaken is wel vereist bij deze zo ook dat reikimasters hier voor hun verantwoordelijkheid nemen en niet meer lukraak iedereen  inwijden in iets wat ooit als zijn zeer zuiver werd doorgegeven  De kosmische wetten worden hier mee geschonden.

Ik ben er tegen dat mensen die onbewust zijn maar via een Reikicursus hun status willen op poetsen  en dan denken boven hun overwerkte en overwonnen tekortkomingen  heen te zijn. Ingewijd worden in deze materie  en er verder geen enkele  kennis van hebben genomen.

Hennie Kerens.