Hennie Kerens
Medium Lichtwerker schrijfster van verhalen en gedichten.

Eindelijk mag ik boos zijn van mijzelf en ga door mijn blokkade heen.  Blokkades die ontstonden omdat ik van mijzelf niet boos mocht zijn, natuurlijk een hele onnatuurlijke staat van zijn, mijn zijn.

In liefde zeg ik tegen mijzelf. Kom maar Hennie kom maar wees maar boos je hebt er alle recht toe.  Ook lichtwerkers mogen boos zijn als je dat niet toelaat blokkeer je en zo geschiede dat ik al meer als een half jaar een blokkade op mijn gevoel, had met alle gevolgen van dien. 

De buur die mijn kind en mij met een honkbal knuppel wilde slaan heeft nu haar zinnen gezet op mijn oudste..Mijn moederhart huilde wat moet ik doen vroeg ik af als mijn kind huilend en radeloos haar verhaal doet …ik voel boosheid tegen het onrecht wat mijn kinderen wordt aangedaan. Dit kon natuurlijk niet langer zo en vroeg aan mijn gidsen om raad.

Mijn gidsen antwoorden Lieve Hennie niets is zo zuiver als werken vanuit je hart dat betekend luisteren naar je gevoelens .Jij verwelkomde alle gevoelens van liefde en blijheid blij zijn .Heel veel dekte jij toe met de mantel der liefde die jij terecht ontvangen hebt,maar lief kind je deed jezelf zo enorm tekort .Jij dacht niet meer boos te mogen zijn omdat dat niet bij lichtwerkers paste. Jij dacht alleen maar de liefde het mooie te moeten zien in de mensheid .
Er is ook veel kwaad op de wereld. Er zijn mensen die nog zo ver van zichzelf de liefde en het licht verwijderd zijn.Juist zij brengen je vaak een les op je pad! Begrijp jij je les wel zeiden mijn gidsen ?

Hennie weet jij dat Jezus gevochten heeft in de woestijn met de duivel,dat hij mensen met kwade wil en opzet uit zijn huis gooide. En jij lief kind stond jezelf geen boosheid meer toe omdat jij altijd lief moest zijn.Van je vader je moeder je broers en zussen.Zo niet dan accepteerde ze je niet. Om te voldoen aan hun verwachtingen ging jij over op een onnatuurlijke staat van zijn om geaccepteerd te worden.

Ying en Yang is een balans tussen boosheid [zijn] en vrolijk zijn [liefde ] zijn.Weet dat het is toegestaan mits het terecht is.Jij dacht dat jij de mantel er liefde om iedereen moest slaan.Dat is ook uiteindelijk wel de bedoeling,maar als je kwaad aangedaan wordt mag jij je verdedigen.Als iemand je huis binnen breekt,ook dan zal je mentaal als fysiek  actie moeten ondernemen.En jij dacht en handelde alleen maar in liefde ….totdat je niet meer kon en blokkeerde .Wat is de les?

Op aarde kan je nooit langdurig in een staat van liefde verblijven.Dat is niet menselijk. Liefde is ook jezelf toestaan boos te zijn en vechten tegen onrecht als jou onrecht wordt aangedaan. Dat was en is je les nu geweest.Steeds weer brachten wij het op je pad en wat deed jij ermee niets……niets……niets! Totdat je pijn kreeg in je hart en je keel en begon te blokkeren om te begrijpen dat je actie voor je zelf moest ondernemen. Dat heb je gedaan met opgeheven hoofd vechtend door je gevoel en blokkade heen. Geen angst geen paniek wij waren en zijn bij je en zowaar je bent bevrijd van het lief zijn kind vanuit je verleden je hebt jezelf toegestaan menselijk te zijn en boos te zijn en hoe voelt dat Hennie!

HEERLIJK zeg ik,ik voel mijn vuur mijn passie en mijn rechtvaardigheidsgevoel. Vechtend tegen onrecht moet je wel eens over je grenzen heen gaan. Jij bent niet over je grenzen heen gegaan! Jij hebt iedereen over jouw grenzen heen laten gaan.Jij was zo grenzeloos omdat jij niet geleerd hebt jouzelf in waarde eigen waarde,eigenliefde te erkennen. Dan weet jij nooit wanneer je moet handelen als er onrecht is.Dan ga je altijd in de verdediging.Ook als er niet te verdedigen valt.

Lieve lichtwerkers laten we terug keren naar onze taak op aarde. Punt een we zijn lichtwerkers in menselijk vorm met menselijk emoties waar we gehoor aan moeten geven. Wij hebben hier geen vleugels om te vliegen,wel hebben wij een voorbeeld functie.Namelijk in liefde mens zijn!Ik heb gestreden tussen gevoel en verstand en heb gehoor gegeven aan mijn gevoel wat ik niet meer kon negeren.Mijn blokkade is bijna opgelost en maakt weer ruimte voor liefde.

Liefde ook dat is een heel ruim begrip.Wel weet ik dat veel lichtwerkers in een onnatuurlijke staat van liefde verkeren door zich verheven te voelen boven de menselijk staat van zijn. Licht dat is aanwezig.Het licht wat we vrijgemaakt hebben door onze ervaringen van pijn angsten en lijden heen te gaan.Zo lossen alle blokkades op. Dan wordt je transparant. Nog altijd ben je mens. Je mag je dan meester van het leven noemen. Je hebt alles bewust doorleefd en vrij gegeven.Alle donkere plekken in je aura worden dan verlicht.Ik bedoel wat jij oplost maakt ruimte voor jouw eigen licht.

Ik ben Hennie een mens van vlees en bloed die zindert van liefde en passie voor de wereld waarop wij leven.Ik geef mijzelf nu de ruimte geeft om heel boos te zijn als daar reden voor is .En niet vergeten dat ik een mens ben die vanuit haar hart en met een groot rechtvaardigheids gevoel van liefde voor de mensen op aarde ben.En ik nu heel aards en heel simpel op een aardse manier reageer op de aardse beslommeringen. En boos geworden ben ik nog meermaals..om uiteindelijk te worden die ik in wezen ben. LIEFDE!

Mijn kracht en mijn liefde voor mijzelf heb ik eindelijk in het licht van de wereld gezet!

Liefs Hennie Kerens